Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Oznámení o zápisu dětí do 1. ročníku základní školy

 Ředitelství Základní školy Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace oznamuje:

 Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024

se koná dne

                        4. dubna 2023 od 14:00 hodin do 17:00 hodin

           Zápis dětí do 1. ročníku MONTESSORI pro školní rok 2023/2024

                        4. dubna 2023 od 14:00 hodin do 17:00 hodin

v budově školy č. p. 262

Rodič (zákonný zástupce)  dítěte s sebou přinese svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a zápisní list nebo žádost o odklad povinné školní docházky (žádost je možné stáhnout na internetových stránkách školy www.zsvapenna.jesenicko.com nebo si ji vyzvednout v Mateřské a Základní škole ve Vápenné.

Zápisu podléhají všechny děti narozené v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti s odkladem povinné školní docházky.

V odůvodněných případech mohou být do prvního ročníku zapsány i děti, které dovrší šesti let od 1. září do 31. prosince 2017.

Základní škola přijímá žáky do naplnění kapacity tříd.

Budou-li žádat rodiče u svého dítěte o odklad povinné školní docházky, přiloží k žádosti o odklad doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a také posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Telefonický kontakt: 584 439 085, 737 286 386

Rozhodnutí o přijetí a odkladu žáků do 1. tříd bude vyvěšeno pod registračními čísly od 11. 4. 2023

na stránkách školy a budově školy.

 Ve Vápenné 17. března 2023

                                                                                                             Zdeněk Hořava

                                                                                                                ředitel školy

Dokument: Žádost o přijetí 2023

Dokument: Zápisní list 2023

Dokument: Žádost o odklad 2023

Dokument: Podmínky k přijetí nebo přestupu do Montessori třídy ZDE

 

 
 

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - Montessori
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies