Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

1.A

Palačinkový den v první třídě

Odkud se bere jídlo? Co všechno je před tím, že uděláme těsto a usmažíme palačinky? Prvňáčci se seznámili s péčí o obilí a výrobou mouky. Odkud se berou vejce a jak putuje mléko od kraviček do krabice.

Pak se zamysleli nad tím, co všechno na palačinky potřebujeme.

Nejvíce se však těšili na zdobení palačinek a ochutnávání. Jak se nám to povedlo? Podívejte se na fotografie.

Pyžamkový den v 1.A

Kdo by se nechtěl učit v leže? Prvňáčci si naplánovali den v pyžamu.

Parádní den, kdy jsme si nejen odpočinuli, ale hodně se toho také naučili.

Desetidenní projekt prvňáčků  -  „DIVADLO“

Náš delší projekt jsme začali zhlédnutím maňáskového divadla Sluníčko, na které nás pozvala mateřská škola. Jak se chovat v divadle, už děti dávno ví, ale dozvěděly se i něco nového. Třeba jaký je rozdíl mezi maňáskem, marionetou a loutkou zvanou javajka. A právě takové loutky si prvňáčci vyrobili, aby si vyzkoušeli hraní pohádek.

Děti se rozhodly, kdo s kým chce hrát divadlo. Ve skupinách si vybraly pohádku, kterou dobře znají a postačí jim ruce na vedení loutek. Kulisy a loutky tvořily několik dní. Byla to náročná práce, kterou si musely děti sami naplánovat, rozhodnout se o velikosti postav a společně vytvořit vše, co je k pohádce potřeba.

Pak byla na řadě generálka, zkouška dialogů i monologů, vedení loutek v „divadelní krabici“.

A nakonec přišlo skvělé divadelní vystoupení, děti se pobavily, smály se a byly šťastné. Viděli jsme pohádky O zajíčcích, O veliké řepě, O perníkové chaloupce a O červené karkulce.

 Za sebe musím říci: „Skvělá práce prvňáčci! Dokázali jste spolupracovat, domluvit se na strategii a dojít ke zdárnému konci. Jsem na vás hrdá.“

M. Hejrová

Hmyzácká výprava za poznáním

V 1.A se učíme badatelsky. Před naší loveckou výpravou jsme se řádně teoreticky připravili, sestavili jsme si myšlenkovou mapu a vyslovili hypotézu. Naše badatelská otázka zněla. „Má slunéčko sedmitečné opravdu sedm teček?“.

Bohužel jsme na tuto otázku tentokrát nenašli odpověď. Berušku se nám nepodařilo chytit a tečky spočítat.

Přesto se nám výprava podařila, protože mušky, můry, motýly i mravence a pavouky jsme nalovili, zakreslili a pustili zpět do přírody.

M. Hejrová

Divadélko Sluníčko

V pondělí 15. 5. jsme se mohli společně s dětmi ze školky podívat na tři pohádky. Viděli jsme pohádku O perníkové chaloupce, O červeném klubíčku a O kohoutkovi a slepičce. Zazpívali jsme si i zatancovali.

Už víme, jak se chovat v divadle a brzy si vyzkoušíme zahrát vlastní divadélko.

M. Hejrová

Slet malých čarodějnic a čarodějů v 1.A

Projektové dny jsou pro nás nejen zábavou a tematickým učením, ale zaměřujeme se hlavně na spolupráci a vzájemnou toleranci. Učíme se prezentovat před kamarády své nápady a překvapení, učíme se naslouchat a hodnotit. Už víme, že každý z nás je jiný, a proto je svět krásný. Umíme se doplňovat a společně si hrát.

To všechno jsme si vyzkoušeli a prožili v pátek 28. 4. na sletu malých čarodějnic a čarodějů.

M. Hejrová

Prvňáčci opět zabodovali

V přírodovědné korespondenční soutěži vyhrál za jednotlivce 1. místo Mikuláš Bošák a celá třída dostala se svou fotografii cenu za kreativitu.

A co bylo za úkol? Libovolným způsobem zpracovat téma Strážce lesa.

 Gratulujeme.

Učíme se o lidském těle

Navštívili jsme zdravotní středisko v Javorníku, kde nám hodný pan doktor a jeho zdravotní sestřička udělali krásnou besedu. Naučili jsme se ošetřit drobná poranění, změřili jsme si tlak, výšku, váhu, poslechli jsme si své srdíčko. Dozvěděli jsme se spoustu nového nejen o nemocech, úrazech, ale především o jejich prevenci. Padlo spousty otázek a spousty odpovědí.

Na závěr jsme si mohli prohlédnout sanitku.

Děkujeme za krásné dopoledne

Děti z 1.A

Prvňáčci a Kus z lesa

Vydali jsme se do Bílé Vody na tvořivý výlet do místního muzea, kde sídlí organizace Kus z lesa. Zažili jsem dopoledne plné kreativity a tvoření. Náš cíl byl, vytvořit dílo do výtvarné soutěže na téma Strážce lesa. Na fotkách uvidíte, jak se nám to povedlo.

M.H.

My se do školy těšíme!

Tak tohle jsme dnes slyšeli několikrát a jsme moc rádi. Děti z naší mateřské školky se přišly podívat, jak se učí prvňáčci nové písmenko. Nejdříve jim žáčci zahráli pohádku O chytrém Budulínkovi a pak se společně s předškoláky dali do učení.

Co jsme vlastně v první třídě dělali?

Naučili jsme se písmeno H – jako hrad, který nám předškoláci postavili na koberci z barevných kostiček. Četli jsme, poznávali slabiky, hlásky i celé věty. Nakonec jsme dětem ze školky ukázali, jak umíme přepsat slova.

Už se na nové kamarády moc těšíme, protože: „MY SE ŠKOLY NEBOJÍME, MY SE DO NÍ KAŽDÝ DEN TĚŠÍME!“

M.H.

Masopustní učení v 1. A

Dnešní den patřil zábavnému učení v maskách. Děti z 1.A si užily hádání, počítání, psaní i čtení na téma Masopustu, podívaly se na pohádku a společně tvořily. Zítra se těšíme na Masopust v naší obci. Půjdeme do průvodu a užijeme si legraci.

M.H.

Naše první vysvědčení

Prvňáčci si dnes domů odnesly své první vysvědčení.

V tento sváteční den jsme si šli pohrát do školky za svými kamarády, zahrát si s nimi společně hry, které si ještě pamatujeme ze školky. Na oplátku jsme jim předvedli, co už všechno umíme. Vysvědčení jsme dostávali na obrovského potlesku a nechyběla ani odměna.

M.H.

Zimní úkoly na stanovištích

Dnes si prvňáčci vyzkoušeli samostatnou práci. Tři vyučovací hodiny pracovali zcela samostatně. Vyhledávali, řadili, počítali, četli i psali. Řídili si svou práci a vše zaznamenávali na svou kartu řešitele. Nakonec zhodnotili celé dopoledne a jaký byl tedy závěr?

Děti se vyjádřily jasně: „Bylo to bezva, super, skvělé, líbilo se mi to. Mám z toho fajn pocit. Dokážu to sám. Mohl jsem se rozhodnout, co chci dělat. Bylo to lehké. Bavilo mně to.“

A taky: „Kdy to bude zase?“

M.H.

Jak Elfíci zachránili zamrzlé království

Projektový den zaměřený na spolupráci a koordinaci práce ve skupině úspěšně zvládli naši prvňáčci. Celé dopoledne spolupracovali, rozdělovali si práci a sami si řídili postup při řešení zadaných úkolů a to všechno proto, aby společně s Elfíky zachránili zamrzlé království. Čtení, psaní, počítání, řešení rébusů jde dětem z první třídy skvěle. Všem se povedlo zachránit krále i celé jeho království.

M.H.

 

1.A - Tři králové

I letos se naše děti zapojily do tříkrálové sbírky. Mikuláš a Ema (vlastně Melichar a Baltazar) se svou kamarádkou ze školky navštívili Vaše domovy. U nás ve třídě proběhl projektový den na téma Tří králů. Dozvěděli jsme se, kdo byli, kam šli a proč jsou tolik známí a slavíme jejich svátek.

Všichni se rádi zapojujeme do výtvarných soutěží. Téma Tři králové na dovolené bylo zajímavé a tak jsme se dali do tvoření. Tak ať si dovolenou Tři králové užijí.

M. Hejrová

Mikuláš Bošák z 1.A vyhrál soutěž Klubu mladých čtenářů Albatros.

Gratulujeme k výhře.

m. Hejrová

  

Třída plná čertíků

V první třídě se v pondělí sešla parta čertíků. Společně se domluvili, že dnes nebudou zlobit, naopak začnou napravovat malé hříšky. Děti plnily pekelně jednoduché úkoly, počítaly, psaly a nakonec je navštívil Mikuláš se svou družinou a donesl jim sladkou odměnu.

Hejrová

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE SLABIKÁŘE

22. listopadu nastal den, kde naši prvňáčci dostávali Slabikář z rukou krále Oty I.

Nebylo jen tak, před tím museli splnit zkoušku ze čtení a psaní. Všichni zkoušku zvládli a dostali Slabikář. Společně jsme to pak pořádně oslavili.

M. Hejrová

 

1.A  Báječná výprava do lesa

V úterý jsme se vydali do lesa s panem myslivcem Jurkem. Povídal nám o lese, o zvěři, ukázal nám solisko, krmítko s fotopastí, odpovídal na naše všetečné otázky. Moc se nám to líbilo a těšíme se na další setkání.

M. Hejrová

 

Den laskavosti v Domově pro seniory v Javorníku

Děti z naší školy udělaly laskavý skutek, vystoupily s programem pro seniory v Javorníku. Dovezli jsme jim dárky, které udělaly děti z první třídy a děti v keramickém kroužku.

Děkujeme za každoroční spolupráci paní učitelce Martě Stolarikové.

M. Hejrová

Den plný vitamínů v 1.A

Celý týden jsme usilovně pracovali na tom, abychom dokázali rozlišit ovoce a zeleninu. Poznávali jsme jednotlivé druhy, třídili je, pojmenovávali a dokázali jsme si povídat o tom, jak jednotlivé druhy ovoce a zeleniny zpracováváme a jak nám nejvíc chutná. V pátek jsme celotýdenní práci završili praktickou částí – výrobou salátů. Nejdříve jsme si všechno zopakovali, poznávali ovoce a zeleninu pouze po hmatu, ochutnávali jsme, očichávali a nakonec jsme se domluvili, z čeho saláty uděláme. Jeden byl zeleninový a druhý ovocný. Moc nám všem chutnalo.

M. Hejrová

JABLÍČKOVÝ DEN V 1.A

První projektový den byl ve čtvrtek 29. 9. Celý den nás provázela jablíčka. Zpívali jsme písničky, vyzkoušeli jsme si myšlenkovou mapu, předvedli jsme spolužákům jablíčková překvapení. Společně jsme si nachystali jablíčkovou svačinku. Počítání, psaní i tvoření bylo také s jablíčky. Nakonec dne jsme si zazpívali Měla babka čtyři jablka a zatančili mazurku. 

A protože jsme byli pilní, zbyl čas i na pohádku „Koulelo se koulelo“.

M. Hejrová

Prvouka v 1.A

Když to jde, učíme se venku. Prošli jsme si naši obec, sledovali jsme dopravní značky a učili se bezpečně chodit po ulici. Už to všechno umíme.

M. Hejrová

První dny v první třídě

Kdo se nejvíc těšil do školy? No přeci naši prvňáčci.

Čeká nás přeci velké dobrodružství.

Zpíváme si, povídáme, učíme se nové věci a je nám spolu dobře.

M. Hejrová

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - Montessori
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies