Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

1. třída

Loučíme se s první třídou

Loučení nebývá jednoduché, tak jsme se rozhodli raději slavit. Oslavili jsme společný rok v první třídě. Díky rodičům se sešlo na našem stole spousty dobrot. Den jsme si užili společným povídáním, hraním a hodováním.

Michaela Hejrová

Školní výlet 1.A

Chystali jsme se na výlet do přírody, počasí se trošku pokazilo, ale nám to nevadilo. Párky jsme si upekli ve školní kuchyňce, procházku jsme také zvládli a odměnili se nanukem. Den jsme si náramně užili.

Michaela Hejrová

Prvouka v terénu

Společenství lesa se nejlépe zkoumá v lese. Vydali jsme se nedaleko do Lesní čtvrti, kde nám pan hajný Peter Majkovič vyprávěl o našich lesích, zvěři i rostlinách. Děti si mohly prohlédnout trofeje zvěře a kulovnici.  Na památku namalovaly na kamínky své obrázky a ukryly je v okolí Slonkovy chaty.

Michaela Hejrová

Velká výprava za „hmyzáky“

Zkoumat přírodní společenství jde nejlépe v přírodě. Ve středu jsem se vypravili na nedalekou louku, kde jsme pozorovali přírodu, lovili nejrůznější hmyz, pozorovali ho, nakreslili a zase vypustili do přírody. Malí badatelé byli nadšení, a tak úlovky na sebe nenechaly dlouho čekat.

Michaela Hejrová

Dárek pro maminky

I když jsme si dali na čas kvůli rotační výuce, dárky pro naše nejmilejší se nesmí uspěchat. 😊

S pomocí paní asistentky Veroniky a paní učitelky Marty jsme si mohli vytvořit kachlíky a srdíčka z keramiky. Tentokrát jsme si vyzkoušeli i glazuru. Práce s keramickou hlínou nás moc baví.

Hejrová M.

 

Výlet

Ve středu 12. 5.  jsme se vydali na výlet. Prošli jsme se naší krásnou krajinou a okolními lomy – Arcibiskupský a Vycpálek.  Měli jsme společný čas na povídání, hry a zkoumání krajiny. Těšíme se na další společné procházky.

Hejrová Michaela

Čarodějnice v 1.A

Prvňáčci zažili projektový den plný čarodějnic a čarodějů, zkoumání, bádání a tvoření. Malá čarodějnice nás naučila, co je to být dobrou čarodějnicí.

Michaela Hejrová

DEN ZEMĚ 22. 4.

V 1. A jsme oslavili Den země projektovým dnem, kde jsme se zaměřili nejvíce na ochranu přírody, recyklování a ekologické chování.

Poznáme barevné kontejnery a umíme třídit odpad.

Hejrová

Prvňáčci vyhráli 1. místo

Každoročně vyhlašuje DUHA Jeseník přírodovědnou korespondenční soutěž. Letos se prvňáci zapojili a zpracovali téma Zvířátka v příslovích. Jak se jim to povedlo, vidíte na fotografiích.

Děkujeme za pomoc při vyrábění paní učitelce Martě Noskové.

Hejrová

Ponožkový den v 1.A

21. 3. je Ponožkový den, den na podporu lidí s Downovým syndromem.  

A jak se takový den Downova syndromu slaví? Stačí si navléknout odlišný pár ponožek. Právě ponožky otočené patami k sobě symbolizují příčinu tohoto onemocnění: poruchu chromozomu ve tvaru písmene X.

Hejrová

Masopust v 1.A

Masopust se letos musel obejít bez každoročního vápenského průvodu maškar a sousedského veselí. Proto jsme si ve třídě udělali náš mini masopust. Děti přišly v maskách, rozlosovaly se do skupinek a společnými silami zápolily v několika soutěžích. Čekalo je běhací čtení, skládání slov, luštění šifer a stavění složitých staveb podle plánu. Nezapomněli jsme ani na masopustní počítání, tvoření, házení míčky na cíl a masopustní pohádky.

Skupinová práce je pro nejmenší děti z počátku náročná, musí si naslouchat, prosadit svůj názor nebo se naopak podřídit většině. Naši prvňáčci to zvládli skvěle. Celý den jsme si náramně užili.

M. Hejrová

PRVŇÁČCI DOSTALI SVÉ PRVNÍ VYSVĚDČENÍ

Tolik jsme se těšili na naše první vysvědčení a už je to tady. Celý den byl plný zábavy, her a dobrot. Protože u nás hodnotíme formativně, tak kromě známek si děti domů nesly i slovní hodnocení a tvořily svou evaluaci.

Jako překvapení dostaly děti palačinky a čokoládovou fontánu a také medaili sovičky Rozárky za to, jak v celém půlroce pracovaly.  

Hejrová

 

BADATELSKÁ VÝUKA

Malí badatelé se tentokrát vydali zkoumat zázraky, které umí voda. Co je to vlastně sníh, led a pára? Jak to ta voda dělá?

Počasí venku přímo vybízelo ke sledování sněhových vloček a tvoření ledových ozdob. Promítli jsme si film, jak vznikají vločky a led. Zkoumali jsme, kolik vody je potřeba na kbelíček sněhu.

Hejrová

Zimní radovánky prvňáčků

Do školy chodíme, přesto chceme být venku co nejvíce. Páteční hodinu jsme si užili venku. Stavění sněhuláků, malování na sníh a ježdění na lopatách na malém kopečku. Venku je krásně.

Michaela Hejrová

Čas vánoční v první třídě

Každý den jsme byli blíž ke Štědrému dni. Seznamovali jsme se s vánočními zvyky a tradicemi. Přišla za námi svatá Lucie, prožili jsme si společně vánoční příběh o narození Ježíška, zapálili jsme i poslední čtvrtou svíci a oslavili společně Vánoce. Vyzkoušeli jsme si tradici pouštění lodiček ze skořápek, lití olova, házení botou i krájení jablka.

A už se těšíme na Štědrý večer plný kouzelného těšení a nadělování.

VESELÉ VÁNOCE A ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU PŘEJÍ PRVŇÁČCI

a paní učitelka Hejrová s paní asistentkou Šebestovou

Čertování

7. prosince, hned po svátku sv. Mikuláše, se u nás ve třídě sešli samí čertíci a čertice. Nejdříve jsme si zapálili druhou adventní svíci a povídali si o pocitu svědomí, jak zlobíme a proč. Slíbili jsme si, že budeme hodní. Pak malí čertíci pilně pracovali, počítali a četli. S paní asistentkou trpělivě vyráběli krásné vánoční svícny.

M. Hejrová

Předvánoční čas – advent a sv. Barbora

Vánoce jsou jedny z nejkrásnějších svátků v roce, Začínají adventem zapálením první svíčky na adventním věnci. Prvňáčci se naučili vyjmenovat adventní svíce a několik vánočních tradic. Ozdobili si stromeček a jsou plní očekávání.

4. prosince jsme si dali větvičky ovocných stromů do vázy a dozvěděli jsme se, proč to děláme. Navštívila nás sv. Barbora a děti obdarovala čokoládových dukátkem.

M. Hejrová

 

Prvňáčci si zasloužili Slabikář

23. 11. jsme čekali vzácnou návštěvu. Prvňáčky navštívil král Ota I. z Království čtenářů, aby je pasoval na čtenáře Slabikáře. Všechny děti úspěšně složily zkoušku ze čtení slabik a slov a samotný král jim předal Slabikář. Společně jsme tuto událost oslavili, a dokonce zbyl i čas na čtení z první stránky Slabikáře.

M. Hejrová

13. LISTOPADU SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN LASKAVOSTI

Prvňáčci se zapojili do čtvrtého ročníku happeningu Jsem Laskavec nadace Karla Janečka, kdy dětské kolektivy a skupiny dělají laskavé skutky. Měli jsme v plánu zajet do Domovů seniorů s programem, ale dnešní doba nám to nedovolila, proto jsme zvolili jiný laskavý skutek pro babičky a dědečky.

Děti doma tvořily dárečky a přáníčka a natočily písničky a tanečky s přáním na video. Tyto dárky a videa se dostaly do domovů v Jeseníku, Javorníku a Kobylé.

Senioři byli nadšeni a dojatí zároveň. V této pro ně nelehké době, kdy jsou odtrženi od svých nejbližších, jim tento dárek od srdce udělal velkou radost a vykouzlil jim úsměv na tváři.

S dárky nám pomohla i paní učitelka Marta Nosková, za což ji děkujeme. Je náš pravidelný účastník laskavých skutků.

M. Hejrová

 

PRVŇÁČCI V AKCI – UČÍME SE ONLINE

Že je dnešní doba složitá, víme všichni. Jen co začali prvňáčci chodit do školy, už jsou zase doma. Zvládáme to však skvěle. Učíme se z domova, máme online hodiny a natočená videa s Pepínem.

Přesto bychom rádi do školy, tak nám držte palce.

Michaela Hejrová

Jablíčkový den v 1.A

2. října se rozvoněla školou vůně jablíček. To měly děti z první třídy svůj první projektový den s jablíčky. S jablíčky se ten den četlo, psalo, počítalo i tvořilo.

Na projektovém dni si děti poprvé vyzkoušely prezentace svých jablíčkových překvapení. Povídání jim šlo velmi hezky.

Den se vydařil a už se těšíme na další.

Michaela Hejrová

Hurá do přírody

Prvouku máme nejraději venku. Dnes jsme se vydali směrem přes na místní část Polku na Vápenky. Opakovali jsme dopravní značky, pohyb na cestě, plnili jsme úkoly z matematiky pomocí přírodnin, učili jsme se poslouchat přírodu a chránit ji. Ve škole ještě využijeme nasbírané listy a větvičky k podzimnímu tvoření.

Hejrová

 

Naše první písmenko

M – Které slovo nás napadne jako první?  „Máma – maminka!“ ozvalo se třídou.

Už je to tady a začínáme se učit první písmenko. Seznámila nás s ním pohádka O koze Melindě, našli jsme písmenka v Živé abecedě a vytvořili si své první „myší“ písmenko do veselé abecedy.

Učit se číst je zábava.

Hejrová

 

Výlet za Duhovkou

V pátek jsem se vydali na výlet do Vlčic. Přijali jsme pozvání do Lesní mateřské školy Duhovka. Užili jsme si den na zahradě školky i v jejich nádherné jurtě. Prošli jsme společně tajemný les a krásný park. Dopoledne plné zábavy se nám moc líbilo a už se těšíme na další společnou akci s maličkými dětmi z Duhovky.

Hejrová

 

Adaptační den pro budoucí prvňáčky

 

V pátek 28. srpna se sešli naši prvňáčci na adaptačním dni plném her, zábavy a tvoření.

Společně jsme se seznámili, poznali nové kamarády a prožili krásný den.

Bude nás 13 prvňáčků a už se těšíme do školy.

M. Hejrová

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies