Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

 

Základní škola Vápenná, okres Jeseník


Vápenná 262 , Tel: 584 439 085, E-mail: zs.vapenna@jes.cz, IČO: 750 288 91

V souvislosti s opatřením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vycházejících z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID – 19 jsme upravili podmínky a průběh zápisu na ZŠ Vápenná, okres Jeseník následovně:

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne pouze formálně
(bez přítomnosti dětí)
 

a to podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce:
 

v období od 1. 4. 2020 do 21. 4. 2020
 

v Základní škole Vápenná, okres Jeseník

 

Pro školní rok 2020/2021 mohou být zapsané:

 • děti narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
 • děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
 • děti, které dovrší 6 let až po 1. 9. 2020:

a) pokud dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2020 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení
b) pokud dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2020 – musí mít doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Průběh zápisu – formální podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce – postup:

 • Zákonný zástupce pečlivě vyplní a pošle na adresu školy uvedené dokumenty:
  ​(adresa školy: ZŠ Vápenná 262, Vápenná 790 64)
 1. Žádost o přijetí
 2. Zápisový list žáka

 

Rodič má možnost si uvedené dokumenty sám vytisknout na adrese zsvapenna.jesenicko.com ve složce zápis 2020/2021. V případě, že si nemůžete tiskopisy vytisknout, bude ve dnech 15. 4. a 16. 4. přítomen v budově školy pedagog, který Vám tiskopisy předá a to v době od 8:00 do 12:00 hodin. Prosíme rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky, aby na zápisový list žáka připsali „Odklad ŠD“.

Počet žáků přijímaných ve školním roce 2020/2021

 • Ve školním roce 2020/2021 plánujeme otevřít jednu třídu ZŠ a jednu třídu Montessori.
 • Z důvodu dodržení legislativních postupů uvádíme níže kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021, přestože již nyní předpokládáme přijetí všech uchazečů.

 

Kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021:

 • Žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu ZŠ Vápenná, okres Jeseník.
 • Žáci, kteří byli v loňském školním roce zapsáni do ZŠ Vápenná, a byl jim povolen odklad povinné školní docházky.
 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

 

Oznámení o přijetí:

 • Pokud uchazeč splní všechny legislativní náležitosti, bude automaticky přijat do 1. ročníku ZŠ a Montessori ve školním roce 2020/2021.
 • Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí uchazeče Vám bude zasláno úřední cestou na Vámi uvedenou adresu.

 

Žádost o odklad plnění povinné školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, si musí napřed podat žádost o přijetí, viz formální podání žádosti, uvedené výše.
 • Vzhledem k současné situaci budeme formální žádosti odkladu řešit podle vývoje, nejdříve však v květnu. Včas Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek školy.
 • Zákonný zástupce si pak podá žádost o odklad povinné školní docházky.
 • Součástí žádosti bude doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy

 

 

Zápisní list 2020

Žádost o přijetí 2020

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies