Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

I. Montessori 

 

ROZDÁVÁME VYSVĚDČENÍ

Pestrý, hektický, napínavý, jiný - takový byl poslední týden ve škole. Oslavili jsme poslední narozeniny, sešili poslední kalendáře, společně jsme přenocovali na horské chatě, nacvičili představení na školní akademii a nakonec si v neformální atmosféře rozdali vysvědčenÍ. Odměnu v podobě jedniček, dvojek a trojek v nich však děti nenašly. Snad jim to začátek prázdnin nezkazilo.

ČTVRTÝ VELKÝ PŘÍBĚH JE O PÍSMU

Stokrát za sebou napsat "Nebudu ve třídě vyrušovat", přepsat do sešitu stranu 5 až 20; těmito a podobnými dobrodiními jsme se v minulosti učili lásce k písmu. Vyvolala v nás "Máma mele maso" úžas nad největším vynálezem lidstva? Pojďme zkusit strohou zprávu o bůhvíodkud sebrané abecedě nahradit fascinujícím příběhem o vzniku písma. Od prvních znaků ze starověké Číny zaznamenaných v želvím krunýři, klínového písma v hliněných destičkách starých Sumérů a obrázkového písma egypťanů až po řeckou alfabetu a v současnosti nejrozšířenější latinku. Těmito a dalšími mílníky historie písma nás provedla tajemná postava v plášti...

VE TŘÍDĚ ZASAHOVALI ZÁCHRANÁŘI!

To, co se o první pomoci mnohdy dovídáme až ze zkušeností v průběhu života, měly děti možnost slyšet už nyní z úst zapálené zdravotnice Líby Šubové. Se svými pomocníky ze zdravotnického kroužku nás paní Líba provedla zásadami první pomoci od přivolání sanitky, obvazování ran až po masáž srdce a umělé dýchání.

V duchu Montessori přístupu však nezůstalo u pouhého výkladu, ale vše jsme si vlastníma rukama hned vyzkoušeli. A tak se ruličky s gázou točili, resuscitační panna nadskakovala a zapadlé jazyky vytahovaly. I když pardon, děti by nás jistě opravily, vytahování jazyků je totiž minulostí, to nejdůležitější je správný záklon hlavy.

 

DRAHOKAMY KATKY PREISOVÉ

Poslední květnový den za námi přišel vzácný host. Známá rychlebská výtvarnice Katka Preisová se ujala vedení výtvarné výchovy a provedla děti několika výtvarnými technikami. Ústřední roli při tvorbě hrály nevšední a krásné kameny, které dětem posloužily jako inspirace pro jejich výsledné dílo.

JEŠTĚ JEDNOU O LIDSKÉM TĚLE - ZAOSTŘENO NA ORGÁNY

Případnému návštěvníku vápenského lesa se v pátečních dopoledních hodinách nabízel velmi nevšední pohled. Žaludek visící ze stromu, srdce napíchnuté na větvi, plíce pohozené na pařezu. To vše pečlivě zalaminované a spolu s dalším vzdělávacím materiálem nachystané na nevinnou aktivitu zaměřenou na poznávání orgánů v lidském těle. Děti mačkaly balónek s pískem, foukaly do sáčku, přivoněly si k láhvi šampaňského, řešily rébus a jednoduchým způsobem se tak seznámily s konkrétní vlastností každého orgánu. Zůstane jim toho v hlavách více než po pozorném přečtení textu v učebnicích? Co myslíte?

O LIDSKÉM TĚLE

Stehenní kost, lýtkový sval, krevní oběh, tenké střevo. Nechceme toho po dětech moc? Ano, a snad by to tak u dětí této věkové kategorie mělo být. Marie Montessori vysledovala u dětí ve věku od šesti do dvanácti let velký hlad po informacích a touhu přicházet věcem na kloub. Zkušení Montessori praktici říkají, že co se dítě nenaučí v tomto období velké vnímavosti, to se později naučí jen stěží.

 

TŘETÍ PŘÍBĚH KOSMICKÉ VÝCHOVY O PŘÍCHODU ČLOVĚKA NA ZEMI

Nekonečný vesmír, sluneční soustava s hřejícím Sluncem, planeta Země s nerostným bohatstvím ve svém nitru a s životem kypícím na povrchu - zdá se, že vše je připraveno na velkou událost - příchod člověka na Zemi.

Nový obyvatel planety nedostal křídla jako ptáci, nedostal sílu jako lev, nemá vytříbený čich psa ani ostrý zrak orla, nemá instinkty jako ostatní živočichové. Dostal však dary jako nikdo jiný. Poznáte, které to jsou?

 

DEN ZEMĚ SE ZVUKY PŘÍRODY A NESLYŠITELNÝMI NETOPÝRY

Během týdne, v němž jsme si připomínali Mezinárodní den Země se v naší třídě uskutečnily dvě velmi zajímavé přednášky.

Z německého Mnichova k nám se svým zvukovým kvízem zavítal umělec Kalle Laar. Zvuky ježka při námluvách nepoznal opravdu nikdo.

Netopýry spolehající při orientaci a lovu na svůj výborný sluch nám přijel představit zoolog Jiří Šafář. Echolokaci neboli netopýří radar jsme si mohli vyzkoušet naživo. Stačil k tomu šátek přes oči, tleskající netopýr a odpovídající můra.

PLAZI

Od ryb a obojživelníků jsme se dostali až k plazům a tak jsme si otevřeli učebnici přírodovědy na straně... ale kdepak!

Nejdříve ze všeho si nad velkým baličákem vybavujeme co už všechno o tématu víme, poté hážeme vlastnoručně vyrobenými a informacemi nadupanými krychlemi, a na závěr jdeme do terénu na kameru vlastní výroby zachytit plazy v jejich přirozeném životním prostředí. 

ZÁPIS DO MONTESSORI TŘÍDY

Máte vytříbené smysly? Rozeznáte poslepu krychli od kvádru? Dokážete si zahrát sluchové pexeso?

Na smyslovou výchovu zejména dětí předškolního věku klade M. Montessori zásadní důraz. Právě předškoláci jsou maximálně otevření podnětům z vnějšího prostředí a prožívají své senzitivní období zájmu o přesné provádění činností. Dosažený stupeň schopností smyslového vnímání pak podmiňuje rozvoj vyšších intelektuálních schopností.

A právě na smysly byla zaměřená jednotlivá stanoviště, kterými procházeli děti při zápise do Montessori třídy. Řady Montessori studentů se tak od září opět o něco rozšíří.

DĚTI TVOŘÍ SE ZAHRANIČNÍMI UMĚLCI

V červnu letošního roku se bude na Javornicku konat umělecký festival V centru. Umělci, kteří budou na festivalu tvořit oslovili také naši třídu a tak jsme se v uplynulém týdnu mohli podílet na zajímavém výtvarném projektu. Jeho konečnou podobu budeme možná moct spatřit v obnovovaném vlčickém parku. Zatím jsme ve fázi 3D modelu...

 

POETICKÁ KAVÁRNA

Přečíst básničku? Žádný problém. Naučit se ji nazpaměť a odříkat ji před spolužáky? Před rodiči? Všechny tahle výzvy stály před dětmi a nutno říct, že je nakonec všechny dokázaly zdolat. Při příležitosti mezinárodního dne poezie se v Montessori třídě uskutečnilo poetické sezení u kávy a čaje, při kterém servírovaly samy děti. Nejprve zazněly básničky v podání dětí, poté byl dán prostor na autorskou tvorbu přímo rodičům. Svou vlastní pracně vypocenou báseň si nikdo nechtěl nechat pouze pro sebe a tak jsme si nakonec vyposlechli i několik velice zdařilých pokusů o básnické útvary limerik, akrostich či volný verš.

Recitační premiéru ve velkém stylu tak mají děti z Montessori třídy úspěšně za sebou.

 


 

KNÍŽKA O VÁNOČNÍ HVĚZDĚ DOSTALA CENU

S velkou námahou nakreslená, nastříhaná, vytištěná, sešitá, vymyšlená a napsaná knížka o vánoční hvězdě zaujala porotu výtvarné soutěže a dostala cenu v kategorii společně vytvořených děl. Kromě radosti ze zdárně dokončeného procesu tvorby se tak děti dočkaly i několika krásných věcných cen.

Chceme poděkovat organizátorovi soutěže Charitě Jeseník za uspořádání tohoto výtvarného klání a možnosti se zúčastnit.

 


 

 SALAMANDRA SALAMANDRA aneb, učení se v systému E-U-R

(Evokace - Uvědomění si významu skutečnosti - Reflexe)

 Pro uvedení do tématu (evokace ) obojživelníci, jsme děti nechali pátrat, čemu se budeme v příštích dnech věnovat. Jednotlivé skupinky stanovily svůj předpoklad, potvrdily si jej, nebo vyvrátily.  Konečné potvrzení správnosti  tezí  přišlo v podobě "temné jeskyně" a dvou ještě napůl spících mloků skvrnitých. Ti se ihned po splnění svého úkolu – ukázat se dětem -  vrátili zpět do své přírodní domoviny.

 "Žáci, kteří procházejí popsanou organizací učebního procesu, prožijí řadu učebních situací, ve kterých vedle vlastních vědomostí získávají dovednosti a návyky pro celoživotní vzdělávání. Dokážou v budoucnu hledat souvislosti pro nové poznatky a obohatit jimi své dosavadní vědomosti. Tento učební rámec slučuje dva procesy, dvě úrovně učení : jednak jde o učení se obsahu, druhou úrovní je mentální učení, kdy se žáci učí, jak se učit.  Je-li proces učení žákovi dostatečně jasný, odnese si z něho schopnost učit se i do dalšího života."  

Co je kritické myšlení,str. 26

 

RYBY A PARYBY

Poslední den před jarními prázdninami jsme naše celoměsíční téma RYBY A PARYBY  završili rybí pečínkou. Nejdříve je však potřeba rybu…

 

 

Co viděla hvězda?

 Začtěte se do námi vytvořené knížkyJ

 Elipsa

Elipsa je cvičení psychické a fyzické rovnováhy, klidu, ticha, harmonie a koncentrace pozornosti. Je vyznačena na zemi v dostatečné velikosti. Čím je elipsa užší, tím těžší je cvičení. Začíná se sedem kolem elipsy. Děti se učí pomalu a koordinovaně po elipse chodit. Mohou také  nosit v obou rukou předměty (zvonek , talířek s kuličkou ), což je nutí se na chůzi soustředit. Atmosféru chvíle podtrhuje příjemná klidná hudba.

 

Úterý 31. ledna 2017

 Milé děti,

je za Vámi už půl školního roku a také obrovský kus práce Přichází na řadu ocenění! 

II. Velký příběh

Na začátku měsíce ledna jsme se společně vydali po stopách Vzniku života na Zemi. Druhý Velký příběh jako druhá kapitola knihy….. Příběh starý 4,5 miliard let…..
Zdá se, že tato velmi dlouhá doba byla zapotřebí k tomu, aby mohl vzniknout člověk. Kdyby Země uměla mluvit a měla hlas, řekla by prvnímu člověku:
„Podívejte se sem, rozložila jsem pro vás zelený koberec z trávy, abyste mohli položit své nohy na měkkou zem. Vpletla jsem květiny do svých vlasů a pokryla jsem se drahokamy, abych vám udělal a radost. Moje spižírna je naplněna mlékem, masem, ovocem a zeleninou, abyste měli co jíst. V mém sklepě najdete uhlí a železo. Nastal čas pro vás lidi, abyste se objevili…“
A teď jsme tady. Vše je pro nás připravené a nyní jsme součástí této povídky. (MM)

 

 

 

Příběh Vánoc

Poslechli jsem si příběh o původu a smyslu Vánoc, zazpívali si,  společně vytvořili nebe plné hvězd…

Nocování ve škole

 

Špagety s omáčkou, voda z kohoutku a prskavkový dort.

Nečekaná oslava slunovratu 21. prosince

Koledování v Kobylé bylo pro zpoždění autobusů z kina odloženo na jindy. Na místo toho jsme rozdělali oheň. Pro většinu – poslední v roce.

Slunovraty jsou předmětem oslav po celém světě, ale v našem případě to byl oheň pro zahřátí a opečení svačiny. Cesta na vodopády ve Vápenné – Polce byla promrzlá a náročná. Zvládli jsme ji.

 

Píšeme dopisy pro prezidenta Malawské republiky

Stovky tisíc příznivců  lidskoprávní organizace Amnesty International z celého světa se v období kolem Dne lidských práv (10. prosinec) zapojili do akce Maraton psaní dopisů. Převážně ručně psané dopisy, e-maily, SMS zprávy zaplaví ty, kteří jsou po celém světě zodpovědní za věznění, utlačování nebo mučení 12 vybraných obětí bezpráví. K této velké mezinárodní akci se přidáváme i my.

Annie Alfredová je úplně normální holka. Její rodina a kamarádi ji zbožňují. Teď je jí 10 a až vyroste, chtěla by být zdravotní sestrou. Možná si svoje sny nesplní kvůli lidem, kteří věří, že její tělo má zázračnou moc. Myslí si, že Annie není člověk, volají na ni „duchu“ nebo „peníze“. Chtějí ji ukrást vlasy nebo dokonce i její kosti. Annie se narodila jako albínka.

 

Uspořádat „Maraton psaní dopisů“ může každý. Akce může být jen malá v kruhu rodiny, můžete zapojit své spolužáky či kolegy, ale můžete i uspořádat veřejnou akci třeba v kavárně. Je na Vás, kterým případů se chcete věnovat. Nechte se inspirovat pro příští rok!

 

 Zkoumáme horniny a nerosty

 Malý land art

Stále čerpáme náměty pro práci z  1. Velkého příběhu.

 Tento týden ….

Poznáte?

 

Svátek sv. Mikuláše

V pondělí ráno naši třídu navštívila družina včele se svatým Mikulášem.

 A je víc než jisté, že to, co se stalo, se stalo našemu Mikuláši poprvé…

 

Dětmi byl obdarován právě on. A víte jak?

Advent

Každé prosincové ráno se s dětmi setkáváme při rozsvícených svíčkách adventního věnce a posloucháme příběh plný dobrodružství ..…

Hlavní hrdina naší knihy -  Kouzelného kalendáře – Jáchym – se snaží objasnit záhadu kolem zmizelé dívky Elisabet Hansenové, která se vydává díky kouzelnému adventnímu  kalendáři napříč prostorem i časem, ze současnosti do Betléma, aby se poklonila narozenému Jezulátku.

Na své cestě míjí zajímavá místa Evropy, potkává historické osobnosti a klade zajímavé otázky.

Andres

Jeho příjmení  je u nás ve třídě vysloveno každý den.  A nejen u nás i u Vás doma.

Je dobré vědět, kdo to byl.   A i když se narodil 27. listopadu před 315ti lety,

můžeme právě teď říci: „ díky pane Celsie!“

 

Moudrost divokých hus

Víte,  proč husy létají v hejnu? A proč tvoří formaci ve tvaru „šipky“?

My už to víme.  A spoustu dalších velmi zajímavých věcí!

Vůně svatomartinských rohlíčků

Společné téma pro náš 11tý školní týden bylo svatomartinovské.  Od legendy, husy a vína, až k společnému pátečnímu pečení.

 Víte jak chutná spolupráce?

 

To podle toho, jak se domluvíte… někomu tvarohově, jinému makově či povidlově….

První schůzky

Celý tento týden  probíhaly třídní schůzky. Vždy od 13:00 - 15,16:00 hodin.

Ve stanoveném harmonogramu setkání rodičů a jejich dítěte s námi, jsme se přibližně 30 minut věnovali každému zvlášť. Prošli jsme společně celou naši dvouměsíční práci.

Dítě, děti ukázaly rodičům pomůcky, na kterých nejraději pracují. Prvňáci vysvětlili algoritmus nácviku psaní, kterým každý den zcela nezávisle na nás procházejí. Povídalo se o knihách, které jsme přečetli, popř. se zpívalo, přednášelo. Prezentovaly se oblíbené pokusy. Ukazovala se třída a vše, co se v ní každodenně děje. Projekty, práce, plněné stanovené učivo. Byl tu prostor pro kávu i čaj. Povídalo se o posunu, možnostech posunu, o rezervách...., o všem, co rodiče zajímalo.

 

Mimo jiné bylo také  možné pozvat do M. třídy  prarodiče či známé, kteří měli zájem shlédnout prostředí, ve kterém se děti učí. 

Účast byla  100%  +4 babičky a 1 dědeček:).

 

 

Jedno z dalších témat, které se váže k 1. Velkému příběhu, je VZDUCH. V pátek 5. listopadu jsme si s dětmi proletěli celou atmosférou. Víte, co je to meteorologický bálón?

 

V dílnách čtení čteme každý sám, ale i společně.  Učíme děti pracovat metodami kritického myšlení.

 

Práce na Montessori materiálu

Co neprojde rukou či jinými smysly, nemůže být v hlavě. A naopak, ruka je to, co – poháněno hlavou – něco tvoří. Na tělech dětí vidíte, jak myslí. Obratnost naší lidské ruky je přímo svázána s rozvojem naší psychiky. Intelekt dítěte se do jisté míry může rozvíjet i bez pomoci rukou. Jakmile se ovšem rozvíjí společně s činností rukou, dosahuje daleko vyšší úrovně a dítě se stává silnější osobností. Proto v Montessori klademe důraz na manipulaci, zkoumání a zapojování rukou do výuky.

Děti, které mohou při svém vlastním vzdělávání využívat svých rukou a manipulovat s výukovými materiály, přetvářet je či tvořit své vlastní, vykazují ve svém vývoji velké pokroky. 

 

 

Slavíme MD stromů – 20. října

Více kdo je to Hyperion? Umíte změřit výšku stromu za pomocí pravítka? Znáte příběh fotosyntézy?

Zeptejte se doma svých dětíJ

 

Tvoříme fenologický kalendář.

 

Pátý školní týden se nesl v duchu zvířat. V úterý přinesla Anička andulku obecnou, ve středu jsme si povídali o šnecích z Afriky, které donesli  Samik a Tobik. Ve třídě nám na nějakou dobu zůstane akvárium s rybičkami, které patří Jáchymovi. Další děti si donesly fotografie svých zvířecích miláčků.

 

Život svatého Václava v obrazech.

Látka uprostřed třídy skrývala symboly.  Každý jsme si jeden vybrali, seskupili se dle vyprávění   a stali se součástí příběhu knížete Václava, na kterého už přes jeden tisíc let stále vzpomínáme. I my.

 

V pátek 23. září jsme prvním podzimním dnem započali naše fenologické výpravy. Šifra byla rozluštěna – jírovec maďal – determinační rostlina plného podzimu.

 

Mezinárodní den míru se slaví každý rok 21. září. Jeho symbolem je bílá holubice. Přemýšleli jsme, debatovali, kladli si otázky, proč ve světě stále mír není, proč  vzniká tolik konfliktů, které ústí ve válku.   Ve čtvrtek nám Ondra přinesl ukázat bílou holubici i s holubem. Povídal o chovu holubů.

Výzkumný koutek

Každý týden máme připravený nový pokus. Zkoumáme, pozorujeme, zaznamenáváme..

   

Tvoříme fenologický kalendář

https://sites.google.com/site/pozorovani/ukoly

První příběh

Jádrem Montessori vzdělávání pro 1. – 6. třídu ZŠ je Kosmická výchova. To je učení v propojených souvislostech – bez dělení na jednotlivé předměty. Vše začíná „velkými a malými příběhy“, které v dětech podněcují fantazii a pomáhají je přivést k dalšímu samostatnému zkoumání a objevování nových informací. V úterý 20. září jsme si vyposlechli příběh první – O vzniku Vesmíru.

První narozeniny

Pro každé dítě je mimořádně důležité vnímat, že máme radost z toho, že JE. Radost z jeho existence. 

Rozhodli jsme se oslavit Život a dvanáctým zářím jsme započali tradici slavení narozenin v Montessori třídě.

V narozeninový den každého z dětí, přichází na pár chvil rodiče a sourozenci, aby vyprávěli příběh života.

 

Mia, Moanka a Kubík

První den

 


 

 

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies