Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ – 2019  – 2020

 

LETOS SE KAŽDÝ STRÁVNÍK ( I TI, KTEŘÍ CHODÍ UŽ NĚKOLIK LET )  

PŘIHLÁSÍ ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY NA NOVÝ EMAIL, KTERÝ SI JÁ ULOŽÍM PRO PŘÍPAD KOMUNIKACE S VÁMI

Přihláška pro děti z mateřské školy je součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Přihláška pro žáky základní školy je k vyplnění na webových stránkách ZŠ Vápenná, MŠ Vápenná

nebo v tištěné podobě u provozářky školní jídelny.

Vyplněnou donést osobně či poslat e-mailem na: jidelna.vapenna@centrum.cz

 

Platba stravného:

Bankovním převodem na NOVÉ číslo účtu –  288 502 527 / 0300                               

 

Jednorázová platba:

Zadat: Příjmení a jméno dítěte, třída – stravné – měcíc/rok

Zadat -  Novák  Jan, 7.tř., stravné na 9/2019

Pokud jste strávník MŠ a platíte školné, to prosím posílejte zvlášť.

Zadat – Nováková , školné na 9/2019 ( nebo zaplatit na celý rok )

 

Trvalý příkaz:

Zadat: Příjmení a jméno dítěte, třída – stravné – trvalá platba – částka ( počet dní 22 x cena oběda). Splatnost k 25. dni (předcházejícího měsíce).

Přeplatky budou vráceny pouze 1 x ročně (v červenci, srpnu nebo na začátku školního roku).

                                          

V hotovosti u provozářky školní stravovny

Platí se na každý měsíc dopředu, dle údajů vyvěšených na nástěnce.

Povinností zákonného zástupce je nepřítomnost dítěte či žáka při stravování odhlásit.

 

Odhlašování stravného ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 109
  • formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: jidelna.vapenna@centrum.cz

 

Stravné na školní rok 2019 / 2020

Strávníci MŠ do 6 let celodenní…………….37,00 Kč.

Strávníci MŠ do 6 let polodenní………….…30,00 Kč.

Strávníci MŠ nad  7 let celodenní…………...43,00 Kč.

Strávníci MŠ nad  7 let polodenní…………...35,00 Kč.

Strávníci ZŠ 7 – 10  let…………..….……….22,00 Kč.

Strávníci ZŠ nad 11 – 14 let…..………….....24,00 Kč.

Strávníci ZŠ nad 15 a více let…………….…26,00 Kč.

Dospělí zaměstnanci ZŠ a MŠ….443,00 Kč... 7 letok )0x ) 10 měsíců ), to prosím posílejte zvláš ……………26,00 Kč. ( Zbytek hrazen FKSP )

Dospělí cizí ………………………………….67,00 Kč.

 

Věk dětí se posuzuje podle dosažení ve školním roce.

Od 1.9. 2019– 31.8. 2020 – Pokud v této době dovrší věku MŠ - 7, ZŠ - 11, 15 – spadají do kategorie nad.

 

Ve Vápenné dne 19.7. 2019                                                                        Provozářka MŠ Vápenná

                                                                                                                                   Ivana Kargerová

 

 

Novinky
Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

 - ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina

e-mail: cihalova@zsvapenna.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies