Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Organizační pokyny k nástupu II. stupně

 Základní škola Vápenná, okres Jeseník

 

Organizační pokyny spojené s nástupem žáků II. stupně do školy

Vážení rodiče, od 8.6.2020 bude možné, aby se žáci II.stupně účastnili konzultačních hodin, které budou zřízeny pro každou třídu v jiný den tak, aby byly zachovány provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Obsah a forma výuky

  • Obsahem setkávání budou konzultace s třídním učitelem a konzultace za účelem objasnění nebo upevnění učiva v předmětech – matematika, česky jazyk, angličtina, naukové předměty.
  • Konzultace budou probíhat od 8. 6. 2020 jednou týdně pro každou třídu (pondělí- 6.tř., úterý- 7.tř., středa- 8.tř., čtvrtek- 9.tř.)- od 8:00- 11:20 tak, aby dojíždějící děti stihly autobusy).
  • Konzultace v jednotlivých předmětech budou probíhat po 45 min s 10 min přestávkou (mezi 2. a 3. konzultací bude 15-20ti minutová přestávka na svačinu).
  • Přítomnost žáků není povinná, rodiče ale sdělí (email, telefon) třídnímu učiteli do 2. 6. 2020, zda žák nastoupí.
  • Při prvním vstupu do školy předloží žák vyplněný formulář (viz příloha), ve kterém svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin (viz níže) stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, a také svým podpisem stvrzuje čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Všichni žáci budou mít nadále možnost vzdělávat se distanční formou prostřednictvím zavedených týdenních plánů.

 

 Zobrazit celý text

Druhá třída vyhrála 1. místo v přírodovědné korespondenční soutěži SVČ Duha Jeseník

Druháci vyhráli 1. místo

V přírodovědné korespondenční soutěži SVČ Duha Jeseník – středisko ekologické výchovy.

 Zobrazit celý text

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Rozeslána dne: 27. dubna 2020

Datum účinnosti od: 27. dubna 2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 Zobrazit celý text

Nástupu žáků do školy

Vážení rodiče,

posíláme bližší informace k organizaci nástupu žáků do školy. 25.5. se otevírá škola pro žáky 1. stupně. Dopolední část výuky od 8:00 – 11:40 hodin bude zaměřena na hlavní předměty. Budou dodržovány přestávky na svačinu i venkovní přestávka, na které se skupiny tříd vystřídají tak, aby nedošlo k setkání většího počtu žáků. Jednotlivé třídy mohou využít ke svému vzdělávání i okolní přírodu. Po ukončení dopolední výuky je zajištěn oběd ve školní jídelně. Po obědě se žáci vrací zpět do třídy, kde budou v odpoledním bloku až do svého odchodu domů.

Nejpozději při nástupu 25.5. musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez něhož se nemůže účastnit výuky.

Příchod do školy:

 Zobrazit celý text

Stravné na měsíc květen

OBĚDY BUDOU MÍT JEN DĚTI,

Jídelní lístek - květen 2020

KTERÉ MAJÍ STRAVU NA MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN OSOBNĚ PŘIHLÁŠENOU

U P. PROVOZÁŘKY – IVANY KARGEROVÉ.    ( NESTAČÍ JEN ZAPLATIT )
 

 Zobrazit celý text

I my můžeme pomáhat II. třída

I my můžeme pomáhat …

Žáci druhé třídy se rozhodli reagovat na výzvu Domu sociálních služeb v Jeseníku

 Zobrazit celý text

Domácí výuka ve II. třídě

Druháci to zvládnou – Škola v pyžamu

Už druhý týden se učíme online. Každý den jeden předmět – střídáme matematiku a český jazyk, příští týden vyzkoušíme i prvouku.

 Zobrazit celý text

Oznámení o konání formálního zápisu do prvních tříd.

Základní škola Vápenná, okres Jeseník


Vápenná 262 , Tel: 584 439 085, E-mail: zs.vapenna@jes.cz, IČO: 750 288 91

V souvislosti s opatřením ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vycházejících z mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID – 19 jsme upravili podmínky a průběh zápisu na ZŠ Vápenná, okres Jeseník následovně:

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne pouze formálně

(bez přítomnosti dětí)
 

a to podáním žádosti o přijetí k povinné školní docházce:
 

v období od 1. 4. 2020 do 21. 4. 2020
 

v Základní škole Vápenná, okres Jeseník

 Zobrazit celý text

Ošetřovné na email

Vážení rodiče,

žádost na ošetřovné vystavujeme od 24. 3. 2020 elektronicky. Na základě Vašeho požadavku zaslaného na e-mail: horava@zsvapenna.cz se jménem a datem narození Vašeho dítěte Vám bude zpět zaslána „Žádost na ošetřovné“ s elektronickým podpisem.

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy

 Zobrazit celý text

Zadání úkolů z dějepisu VI. - VIII. třída

Dějepis 

Zadání úkolů pro VI. - VIII. třídu na týden 16.3. - 20.3.2020 ZDE

 Zobrazit celý text
Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - Montessori
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies