Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Závod přespolní běh

Závod v přespolním běhu

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 se v Lipové konalo okresní kolo v přespolním běhu. Po dlouhé době bez sportovních soutěží, které provázely školní rok, jsme zaznamenali rekordní účast 34 žáků naší školy. Největší úspěch slavil Stanislav Marek z 5.A, který zaběhl 1. místo ve své kategorii. Obrovská gratulace!

Závodní běh vyžaduje dobrou fyzickou kondici, ale i velkou odvahu překonat sám sebe. Naši žáci výzvu splnili, užili si pohodové dopoledne, kdy se na nás nakonec usmálo i sluníčko. Všem běžcům a běžkyním gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Závod byl omezen počtem účastníků, kteří za školu mohli startovat, takže se na všechny zájemce nedostalo. I tak všem děkujeme za jejich zájem a ochotu si zaběhat a těšíme se další ročník této netradiční soutěže.

Kateřina Jezdinská

 Zobrazit celý text

1.A Dráčci

Dráčci a draci v 1.A

První projektový den jsme prožili jako dráčci. Na zábavných pracovních listech jsme si zopakovali učivo, četli jsme, psali, počítali a malovali. Povídali jsme si o dracích pohádkových i létajících na podzim vysoko v oblacích. Poprvé jsme si vyzkoušeli práci ve skupině. Domů jsme si nesli krásný papírový větrník.

M. Hejrová

 Zobrazit celý text

Stravné na měsíc říjen

STRAVNÉ NA ŘÍJEN SE VYBÍRÁ

Jídelní lístek - říjen 2021

V KANCELÁŘI PROVOZÁŘKY V MŠ POUZE STARŠÍ LIDÉ A TI, KTEŘÍ NEMAJÍ ÚČET

PONDĚLÍ  -   4. 10. 2021  -  OD  6.30 -  12.00 HOD.

PROSÍM, PLAŤTE STRAVNÉ VE STANOVENÉ DNY A ČAS!

 

 Zobrazit celý text

Branný závod

BRANNÝ ZÁVOD

Značená trasa v terénu se stanovišti pro znalostní či dovednostní hry.

 

datum: 27. 9. 2021

místo: okolí obce Vápenná

 

Deváťáci ze třídy 9.A pořádají tradiční soutěž pro celou školu. Cílem je rozvoj fyzické zdatnosti, ale i zapojení rozumu a nejrůznějších dovedností, včetně orientace v terénu a spolupráce mezi členy týmu.

Start pro všechny žáky je v parku v 8:00 hodin. Dojíždějící žáci přijedou svým obvyklým ranním spojem. Cíl je na místním fotbalovém hřišti, kde bude pro děti připraveno opékání buřtů a vyhlášení vítězných týmů. Ukončení akce je pro žáky 1. stupně ve 12:30 hodin, pro žáky 2. stupně v 13:30 hodin. Žáci odchází v doprovodu učitelů do jídelny na oběd, poté do školní družiny.

Doporučené vybavení pro děti: svačina, pití, sportovní oblečení a terénní/sportovní obuv, pláštěnka.

V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční pouze na fotbalovém hřišti.

 Zobrazit celý text

Rozvrh hodin na rok 2021/2022

 Zobrazit celý text

Volby do školské rady 2021

Školská rada

Vážení rodiče,

skončilo volební období současné školské rady, a proto je třeba zvolit radu novou. Školská rada bude mít 6 členů – 2 členy jmenuje zřizovatel, 2 členy volí pedagogičtí pracovníci ze svých řad a 2 členy volí rodiče (zákonní zástupci žáků). Volby proběhnou elektronickým hlasováním, nejprve je ale potřeba vybrat kandidáty. V návratce, kterou obdržíte od třídních učitelů, můžete navrhnout kandidáta z řad rodičů. Vyplněnou návratku prosím odevzdejte třídnímu učiteli nejpozději do 29. 9.2021. Na základě navržených kandidátů bude zveřejněna hlasovací anketa, ze které můžete do 15. 10 2021 vybrat dva zástupce

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“).

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

 Zobrazit celý text

1.A zahájení školního roku

Zahájení školního roku

Tak už nám to začalo a s malých předškoláčků jsou velcí školáci. První den byl plný nadšení, radosti a dárků. Jak to bude dál?

Hejrová

 Zobrazit celý text

1.A prvouka se nejlépe učí venku

Prvouka se nejlíp učí venku

Učíme se správně chovat na chodníku i na cestě. Přecházet přes cestu a poznávat dopravní značky.

Hejrová

 Zobrazit celý text

1.A první dny ve škole

První dny ve škole

Seznámili jsme se s budovou školy, prošli jsme si třídy a učebny, zjistili jsme, kam se nesmí a kde můžeme kdykoliv zaklepat s důvěrou.

Už taky povídáme, píšeme, malujeme a cvičíme. Ve škole se nám líbí.

Hejrová

 Zobrazit celý text

Zahájení školního roku

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - Montessori
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2023 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies