Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Informace ke školnímu stravování 2018-2019

INFORMACE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ – 2018  – 2019

Každý nový strávník musí být přihlášen. ( Všichni prvňáčci, nově příchozí děti v MŠ a žáci ZŠ )

 

Přihláška pro děti z mateřské školy je součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Přihláška pro žáky základní školy je k vytištění na webových stránkách ZŠ Vápenná nebo v tištěné podobě u provozářky školní jídelny.

Vyplněnou donést osobně či poslat e-mailem na: ms.vapenna@tiscali.cz

 

Platba stravného:

Bankovním převodem na číslo účtu – 181 023 542 / 0300

Jednorázová platba:

Zadat: Příjmení a jméno dítěte, třída – stravné – měcíc/rok

např. Novák  Jan, 7.tř., stravné 9/2018

 

Trvalý příkaz:

Zadat: Příjmení a jméno dítěte, třída – stravné – trvalá platba – částka ( počet dní 22 x cena oběda). Splatnost k 25. dni (předcházejícího měsíce).

Přeplatky budou vráceny pouze 1 x ročně (v červenci, srpnu nebo na začátku školního roku).

                                          

V hotovosti u provozářky školní stravovny

Platí se na každý měsíc dopředu, dle údajů vyvěšených na nástěnce.

Povinností zákonného zástupce je nepřítomnost dítěte či žáka při stravování odhlásit.

Odhlašování stravného MŠ:

  • Stravné se odhlašuje do 8.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 094
  • Formou SMS na číslo 739 097 751

 

Odhlašování stravného ZŠ:

  • Stravné se odhlašuje den předem nebo v daný den do 7.00 hodin!
  • Telefonicky na číslo 584 439 109
  • formou SMS na číslo 732 772 178
  • E-mailem na adresu: ms.vapenna@tiscali.cz

 

Stravné na školní rok 2018 / 2019

Základní škola – cena zůstává

1.stupeň - do 11- ti let…………….23,00 Kč.

1.stupeň - nad 11 let……………....25,00 Kč.

2.stupeň - nad 11 let………………25,00 Kč.

2.stupeň - nad 15 let………………26,00 Kč.

 

Mateřská škola – cena zůstává

Celodenní…………………………..30,00 Kč.

(přesnídávka 7,00 + oběd 14,00 + svačina 6,00 + pitný režim 3,00 = 30,00 Kč. )

Celodenní nad 7  let………………...33,00 Kč.

(přesnídávka 8,00 + oběd 16,00 + svačina 6,00 + pitný režim 3,00 = 33,00 Kč. )

Polodenní…………………………...24,00 Kč.

Polodenní nad 7 let…………………27,00 Kč.

 

Školné MŠ

Výše úplaty za vzdělávání je ředitelkou mateřské školy stanovena na 200,-Kč za měsíc.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Platba v hotovosti u provozářky MŠ – 200,- Kč.

Bankovním převodem – na číslo účtu 181 023 542/0300

                                       - jednorázový či trvalý příkaz – 200,- Kč na měsíc

                                       - jednorázová platba – 2000,-Kč na 1 rok

Zadat: Příjmení a jméno dítěte – školné – měsíc a rok

 

Dospělí – cena zůstává

Cizí strávníci………………………..60,00 Kč. - náklady na potraviny – 32,00 Kč.

                                                                            - věcné náklady            -    7,00 Kč.

                                                                            - mzdové náklady        -   20,00 Kč.

                                                                            - zisk                             -    1,00 Kč.

                                                                          …………………………………….

                                                                            Celkem                             60,00 Kč.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ…………………… 26,00 Kč.  ( zbytek hrazen zaměstnavatelem )

 

 

Věk dětí se posuzuje podle dosažení ve školním roce.

Od 1.9. 2018– 31.8. 2019 – Pokud v této době dovrší věku MŠ - 7,  ZŠ - 11, 15 – spadají do kategorie nad.

 

Ve Vápenné dne 21.8. 2018                                                                        Provozářka MŠ Vápenná

                                                                                                                                   Ivana Kargerová

Publikováno: čtvrtek 30. srpna 2018 09:17

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies