Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Projekty školy

Účastníme se projektů:


                                 

                                    Základní informace o projektu: 

Název projektu:                                Společně za úspěchem

Registrační číslo:                               CZ.1.07/1.1.00/46.0020

Doba trvání projektu:                      1. 7. 2014 – 30. 6. 2015

Příjemce podpory:                            Město Jeseník

Operační program:                           OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rozpočet projektu:                                   10.869.792,-Kč (85%strukturální fondy, 15% státní rozpočet)

 

Partneři projektu:    

Základní škola Jeseník, příspěvková organizace

Základní škola Zlaté Hory

Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník – příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Stará Červená Voda, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Černá Voda, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace

Základní škola Javorník, okres Jeseník

Základní škola Česká Ves, okres Jeseník

Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová – lázně

Základní škola Mikulovice, okres Jeseník

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Základní škola Vidnava, okres Jeseník - příspěvková organizace

Základní škola Žulová, okres Jeseník - příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Kobylá nad Vidnavkou příspěvková organizace

 

Klíčové aktivity projektu:

1)              Realizace podpůrných programů pro žáky

Každá zapojená škola vybere min. 2 žáky z každého ročníku ve škole, kteří jsou pedagogy vyhodnoceni jako žáci ohrožení rizikem školního neúspěchu. Pro tyto žáky škola připraví plán

na jejich podporu pro horizont min. 1 školního roku, který bude následně realizovat. Podpora bude zahrnovat nejrůznější aktivity, například doučování, individuální konzultace, práci s rodiči apod. Předpokládanou převažující metodou však bude účast asistenta pedagoga při klasické výuce, díky čemuž bude vybraným žákům umožněno bezproblémové zapojení do vzdělávání bez výrazného narušení jejich socializace. Předpokládáno je dále zapojení školního psychologa a speciálního pedagoga. V rámci této aktivity budou taktéž pořízeny kompenzační a didaktické pomůcky pro efektivnější práci s primární cílovou skupinou a jejich rychlejší zapojení do hlavního vzdělávacího proudu. Školy tak budou adekvátně dovybaveny vhodnými pomůckami pro lepší realizaci inkluzivního vzdělávání. Po jednom školním roce realizace podpory daných žáků zpracuje škola o každém žákovi stručnou případovou studii, která bude dokumentovat jeho posun a reflektovat zkušenosti s podporou.

 

2)              Síťování relevantních aktérů

 

V rámci úzké spolupráce se spolupracujícími ZŠ byl identifikován společný zájem o téma inkluzivního vzdělávání. V návaznosti na to budou probíhat pravidelná moderovaná setkání žadatele a spolupracujících ZŠ a dalších relevantních aktérů z dané oblasti problematiky a regionu. V rámci zajištění vysoké efektivity a konkrétnosti jednotlivých setkání bude daná tematika rozdělena pro jednotlivá setkávání do těchto tematických skupin:    

1) Inkluzivní vzdělávání na 1. stupni ZŠ,

2) Inkluzivní vzdělávání na 2. stupni ZŠ

3) Inkluzivní vzdělávání z pohledu školních poradců a dalších specialistů.

Těchto setkání se budou účastnit primárně zástupci spolupracujících ZŠ ORP Jeseník, dále taktéž mentoři, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové, školní psychologové a v neposlední řadě také zástupci dalších relevantních aktérů. Setkání se zúčastní i experti na inkluzivní vzdělávání, vést je budou facilitátoři. Při tvorbě sítě bude využito zkušeností škol, které jsou schopné vzdělávat v rámci jedné třídy vedle žáků bez SVP i žáky se SVP. Dojde k postupnému sbližování pedagogů z různých typů škol.

 

3)              Strategické plánování

V rámci této aktivity zorganizuje město Jeseník pro všechny zřizovatele základních škol na svém území, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, sociální partnery, včetně nestátních neziskových organizací vzdělávání, výměnu zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání. Bude se jednat o formát moderovaných kulatých stolů

Dále proběhnou vzdělávací semináře, které se zaměří na téma inkluzivního vzdělávání, jeho přínos pro žáky, učitele i společnost, ekonomické aspekty, nejnovější metody a příklady dobré praxe v oblasti společného vzdělávání heterogenních skupin žáků. Zvýšení povědomí o dané problematice povede k jejímu rozvoji a reflexi na úrovni základního vzdělávání.

Primárním výstupem aktivity bude komplexní lokální strategie rozvoje základního vzdělávání, která bude reflektovat nejen aktuální situaci v oblasti vzdělávání v regionu ORP Jeseník, ale prostřednictvím jednotlivých priorit, strategických cílů a opatření také naplní v následujícím období potřeby základních škol, poskytovatelů sociálních služeb, ale i Úřadu práce ČR.

Tento strategický dokument se stane důležitým východiskem pro další směřování základního vzdělávání a realizaci systémových opatření v regionu.

 

Bc. Ivo Kropáč

Vedoucí projektu 

Minipodniky

Minipodniky

Publikováno: pátek 12. září 2014 12:15

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: b39mtc9

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies