Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Informace k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu se zakazuje přítomnost žáků ve školském zařízení. K uzavření škol Vám chceme sdělit několik informací:

 • Žáci si mohou odebrat oběd ve školní jídelně (viz podrobný článek a pokyny na jiném místě našich stránek)

 • Škola nebude vydávat potvrzení o ošetřovném. Nyní je potvrzení nahrazeno čestným prohlášením (viz: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne)


Výuka bude probíhat distanční formou, k níž sdělujeme několik zásadních informací:

 

 • Distanční výuka je pro všechny žáky povinná

 • V rámci distanční výuky budou žáci také klasifikováni

 • V době od 26. října do 30. října budou podzimní prázdniny, výuka probíhat nebude

 • I když je karanténa vyhlášena do 1. listopadu, musíme všichni počítat s tím, že může být prodloužena a připravit se na to

 • Výuka bude probíhat prostřednictvím služeb G Suite, tato forma se nám velmi osvědčila v jarních měsících

 • V 8:00 začne výuka prostřednictvím Google Meet pro žáky druhého stupně a třídy Montessori, od 8:45 bude jednu hodinu probíhat výuka pro žáky 1. stupně. Druhý stupeň pak bude zase pokračovat od 10:00. Tímto opatřením chceme zajistit, aby si sourozenci, kteří jsou žáky prvního i druhého stupně, mohli předat výpočetní techniku.  

 • Na druhém stupni budou hlavní předměty (matematika, český a anglický jazyk) probíhat 3 x týdně, naukové předměty 1 x týdně. Živá výuka tak bude maximálně 3 hodiny denně. Snažili jsme se, aby výuka co nejvíce odpovídala skutečnému rozvrhu (viz rozvrh na jiném místě našich stránek)

 • Výuka bude dále probíhat prostřednictvím Google Classroom (učebně), kde budou žákům zadávány úkoly, cvičení, testy. Žáci je budou muset ve stanoveném termínu odeslat

 • Žáci prvních tříd budou pracovat dle pokynů třídních učitelek, žáci programu Montessori budou mít také upřesněnou organizaci, mírně odlišnou od informací výše

 • Nepřítomnost žáka  ve výuce (lékař, nemoc…) musí rodiče omluvit třídním učitelům (e-mailem, telefonem)

 • Naším zájmem je, aby se naprostá většina žáků účastnila výuky online, tedy prostřednictvím počítače a internetového připojení

 • Pro případy, kdy rodiny nedisponují výpočetní technikou, budou od pondělního rána pro tyto rodiny připraveny nové notebooky a tablety, které si mohou zapůjčit na dobu distanční výuky na základě smlouvy o výpůjčce (prosím, řešte své požadavky s třídním učitelem) (tablet je možné zapůjčit i jako druhý prostředek v případě početnější rodiny). Pokud nebude připravená technika stačit, přednost budou mít vždy starší žáci a my se budeme snažit chybějící techniku dokoupit

 • Ve výjimečných případech, kdy rodina má závažné důvody pro neúčast na online vyučování (např. není možné doma pořídit přístup k internetu), je možné realizovat výuku “v papírové podobě” a to tak, že si rodič či žák vyzvednou v páteční dopoledne ve vestibulu školy zadání v papírové podobě a to pak další pátek odevzdají a vezmou si zadání na další týden (toto prosím řešte také s třídními učiteli)

 • Budeme průběžně vyhodnocovat nastavená pravidla distanční výuky a v případě jejího prodloužení pak může dojít k drobným změnám 
   

Vážení rodiče, vím, že tato situace není pro Vás jednoduchá. Proto se snažíme, aby Vás celá situace co nejméně zatížila, ale zároveň, aby Vaše děti pravidelně pracovaly. Proto Vás také žádám o součinnost a spolupráci. Nastavte svým dětem pravidelný pracovní režim, jako kdyby škola probíhala - ráno musí děti vstát, nasnídat se a připravit na výuku, která začíná jako by byla škola v 8:00. Kromě jednotlivých hodin v Google Meet musí děti průběžně vypracovávat i úkoly zadané v Google Classroom, či v papírové formě. Samozřejmě nesmí chybět odpočinek, pokud to půjde, pobyt venku. Jako relaxaci bych určitě nedoporučoval další využívání počítače, mobilu, tabletu, například pro hraní her. Večer by měly jít děti spát tak, jak jsou zvyklé, když probíhá škola normálně. Věřte, že vím, o čem píšu poté, co si některé děti na jaře zvykly spát celé dopoledne bez jakéhokoliv denního režimu, že se mnozí odnaučili pravidelně učit, někteří ztratili pracně vybudované návyky. Mým zájmem a zájmem všech mých kolegů je, aby Vašim dětem tato situace ublížila co nejméně, pokud možno vůbec ne, a aby Vaše děti získaly plnohodnotné vzdělání.

Snažíme se využít našich zkušeností z jarního uzavření škol, proto jsme zvolili opět platformu GSuite, na kterou máme od většiny z Vás i většiny Vašich dětí ty nejlepší ohlasy. Snažili jsme se, abychom také měli připravenou záložní techniku do rodin, ta ovšem na dlouhé týdny zmizela z trhu, protože vir byl rychlejší než naše škola, ale rychlejší i než většina škol v celé republice a bohužel mnohem rychlejší než naše vláda. Jsme docela unaveni i z toho, že jen od 1. září jsme museli asi 4x měnit podmínky, za kterých budeme učit. A to navzdory “skvělému” vládnímu semaforu.

Přesto si myslím, že jsme připraveni dobře. Máme nastavenou organizaci, děti se pohybují v prostředí GSuite jako doma a v pátek budeme připravovat techniku tak, aby některým z Vás byla k dispozici. Nezbývá mi než popřát nám všem, abychom tuto situaci dobře zvládli. Vám, Vašim dětem i mým spolupracovníkům přeji pevné zdraví.  

Mgr. Zdeněk Hořava

 

Publikováno: čtvrtek 15. října 2020 09:40

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies