Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Informace pro rodiče

Na základě reakce některých rodičů konkretizuji upozornění na výskyt COVID-19 na naší škole.

Zatím se na škole vyskytl jeden potvrzený případ. Jedná se o pedagogického pracovníka. Podle doporučení MŠMT a podle zákonných norem výuka na naší škole bude probíhat normálně. Ředitel školy nemůže sám o své vůli zavírat školu, posílat jiné zaměstnance do karantény nebo zaměstnance posílat na testy. Vše je v pravomoci KHS (krajské hygienické stanice), která byla o situaci na škole informována v pátek 25.9. Ředitel školy může pouze žádat MŠMT o uzavření školy nebo několika tříd v případě, že by velká část zaměstnanců onemocněla nebo byla nucena odejít do karantény (viz odpovědi na otázky níže). V kompetenci ředitele je pouze vyhlášení max. 5 dnů tzv. ředitelského volna (což situaci v žádném případě neřeší). Naším zájmem je (stejně jako zájmem většiny rodičů), abychom učili, pokud to jen půjde, podle rozvrhu a bez omezení, zvláště po dlouhodobém uzavření škol na jaře tohoto roku. Samozřejmě je možné omluvit na nějakou dobu žáka, pokud rodiče mají strach z přenesení nemoci (např. z toho důvodu, že v rodině je někdo vážně nemocný). Naším cílem není “promořování” školy, ale naopak apeluji na dodržování povinnosti nošení roušek dle nařízení ministerstva zdravotnictví ze dne 18.9.2020. 

Bohužel jsem přesvědčen, že s nemocí, která tu už  mezi námi je, a to v každé oblasti, ve většině měst a vesnic, ve většině škol ČR, se musíme naučit žít při dodržování veškerých hygienických pravidel, preventivních opatření atd. Důležité v této době je nevyvolávat zbytečnou hysterii, zbytečně nenarušovat mezilidské vztahy, což se bohužel viru Covid-19 a některým rádoby ochráncům veřejného zdraví plně daří. 

Vážení rodiče a přátelé školy, přeji nám všem klidnou hlavu, pevné nervy  a především hodně zdraví.

 

Mgr. Zdeněk Hořava, ředitel školy


 

Kdo může zavřít školu?

“Školu má kompetenci uzavřít mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstvo zdravotnictví – to se bude týkat případů, kdy nemoc/karanténa bude u dětí. Pokud se vyskytne situace, že děti do školy chodit mohou, ale bude třeba přerušit provoz školy z důvodu, že jsou nemocní nebo jsou v karanténě pedagogové a není možné zajistit výuku, pak má kompetenci uzavřít školu jen MŠMT. V takovém případě se žádost o uzavření školy komunikuje s MŠMT, je třeba poslat ji datovou schránkou.”

 

Jak má ředitel postupovat, pokud je u zaměstnance potvrzena nákaza virem Covid-19?

“V případě laboratorně potvrzeného výskytu onemocnění covid-19 u jedinců ve školách a školských zařízeních se nařízení karantény týká pouze osob, které byly v rizikovém, epidemiologicky významném kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje místně příslušná krajská hygienická stanice  (KHS) na základě provedeného epidemiologického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce a době kontaktu s pozitivním případem, intenzitě kontaktu, vzájemné vzdálenosti osob, konkrétním zdravotním obtížím pozitivního jedince v prostředí školy, zavedeným opatřením v daném zařízení, používání osobních ochranných prostředků dýchacích cest, dezinfekce rukou, povrchů i ploch atd. Ředitel školy se tak bude řídit pokyny místně příslušné KHS.”

 

Zdroj: MZ ČR

 

“Vzhledem k tomu, že jmenovaný (jmenovaná) nepobýval(a) v práci s klinickými příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění a dodržoval(a) všechna mimořádná opatření MZ, se kontakt s osobou považuje z epidemiologického hlediska za nerizikový.”

 

Vyjádření: KHS Olomouckého kraje

Publikováno: úterý 29. září 2020 15:14

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies