Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

 .

Organizace závěru školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a žáci, zasíláme podrobnější informace k ukončení školního roku:

a) Ukončení školního roku – pátek 26. 6. 2020

b) Organizace a způsob vydávání vysvědčení:

 • 1. - 5. třída – žáci, kteří jsou součástí školní skupiny, dostanou vysvědčení v poslední školní den ve škole, v rámci 1. vyučovací hodiny (26. 6. 2020). Ukončení vyučování je v 9:00 hodin. Účast žáků na předávání vysvědčení je dobrovolná.
 • Žáci 1. – 8. třídy, kteří se vzdělávají distančně (nejsou přítomni ve škole) a žáci, kteří jsou ve vzdělávání ve škole aktivně zapojeni, ale nevyzvednou si vysvědčení ve škole v rámci dopolední výuky poslední školní den, budou mít možnost vyzvednout si vysvědčení následujícími způsoby:

 

Zobrazit celý text

OBĚDY BUDOU MÍT JEN DĚTI,

Jídelní lístek - červen 2020

KTERÉ MAJÍ STRAVU NA MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN OSOBNĚ PŘIHLÁŠENOU

U P. PROVOZÁŘKY – IVANY KARGEROVÉ.    ( NESTAČÍ JEN ZAPLATIT )

PIŠTE  SMS – 732 772 178  např.  ( Prosím přihlásit Novák Jan od 1. – 30.6. )

VOLAT  – JEN DOPOLEDNE OD 7 – 12 HODIN

EMAILjidelna.vapenna@centrum.cz

Zobrazit celý text

 Základní škola Vápenná, okres Jeseník

 

Organizační pokyny spojené s nástupem žáků II. stupně do školy

Vážení rodiče, od 8.6.2020 bude možné, aby se žáci II.stupně účastnili konzultačních hodin, které budou zřízeny pro každou třídu v jiný den tak, aby byly zachovány provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Obsah a forma výuky

 • Obsahem setkávání budou konzultace s třídním učitelem a konzultace za účelem objasnění nebo upevnění učiva v předmětech – matematika, česky jazyk, angličtina, naukové předměty.
 • Konzultace budou probíhat od 8. 6. 2020 jednou týdně pro každou třídu (pondělí- 6.tř., úterý- 7.tř., středa- 8.tř., čtvrtek- 9.tř.)- od 8:00- 11:20 tak, aby dojíždějící děti stihly autobusy).
 • Konzultace v jednotlivých předmětech budou probíhat po 45 min s 10 min přestávkou (mezi 2. a 3. konzultací bude 15-20ti minutová přestávka na svačinu).
 • Přítomnost žáků není povinná, rodiče ale sdělí (email, telefon) třídnímu učiteli do 2. 6. 2020, zda žák nastoupí.
 • Při prvním vstupu do školy předloží žák vyplněný formulář (viz příloha), ve kterém svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že byl seznámen s vymezením rizikových skupin (viz níže) stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR, a také svým podpisem stvrzuje čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Všichni žáci budou mít nadále možnost vzdělávat se distanční formou prostřednictvím zavedených týdenních plánů.

 

Zobrazit celý text

Druháci vyhráli 1. místo

V přírodovědné korespondenční soutěži SVČ Duha Jeseník – středisko ekologické výchovy.

Zobrazit celý text

Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Rozeslána dne: 27. dubna 2020

Datum účinnosti od: 27. dubna 2020

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 56, § 71 a § 112 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Zobrazit celý text

Vážení rodiče,

posíláme bližší informace k organizaci nástupu žáků do školy. 25.5. se otevírá škola pro žáky 1. stupně. Dopolední část výuky od 8:00 – 11:40 hodin bude zaměřena na hlavní předměty. Budou dodržovány přestávky na svačinu i venkovní přestávka, na které se skupiny tříd vystřídají tak, aby nedošlo k setkání většího počtu žáků. Jednotlivé třídy mohou využít ke svému vzdělávání i okolní přírodu. Po ukončení dopolední výuky je zajištěn oběd ve školní jídelně. Po obědě se žáci vrací zpět do třídy, kde budou v odpoledním bloku až do svého odchodu domů.

Nejpozději při nástupu 25.5. musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, bez něhož se nemůže účastnit výuky.

Příchod do školy:

Zobrazit celý text

OBĚDY BUDOU MÍT JEN DĚTI,

Jídelní lístek - květen 2020

KTERÉ MAJÍ STRAVU NA MĚSÍC KVĚTEN A ČERVEN OSOBNĚ PŘIHLÁŠENOU

U P. PROVOZÁŘKY – IVANY KARGEROVÉ.    ( NESTAČÍ JEN ZAPLATIT )
 

Zobrazit celý text

Plán rozvrhu příchodu žáků do školy

11. 05. 2020       

Přítomnost žáků 9. třídy ve škole. (Podrobné informace ZDE)

 

25. 05. 2020

Přítomnost žáků 1., 2., 3., 4., 5. třídy ve škole. (Podrobné informace ZDE)

 

 

ŽÁCI 6., 7., 8. TŘÍDY NENASTUPUJÍ.

 

 

FORMULÁŘ: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ZDE

Zobrazit celý text

I my můžeme pomáhat …

Žáci druhé třídy se rozhodli reagovat na výzvu Domu sociálních služeb v Jeseníku

Zobrazit celý text

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 584 439 085- ředitelna
+420 604 217 644 - zástupce ředitele
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina
+420 584 439 094 - mateřské škola

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

X zavřít

Organizace závěru školního roku 2019/2020

 

Vážení rodiče a žáci, zasíláme podrobnější informace k ukončení školního roku:

 

a) Ukončení školního roku – pátek 26. 6. 2020

b) Organizace a způsob vydávání vysvědčení:

 • 1. - 5. třída – žáci, kteří jsou součástí školní skupiny, dostanou vysvědčení v poslední školní den ve škole, v rámci 1. vyučovací hodiny (26. 6. 2020). Ukončení vyučování je v 9:00 hodin. Účast žáků na předávání vysvědčení je dobrovolná.
 • Žáci 1. – 8. třídy, kteří se vzdělávají distančně (nejsou přítomni ve škole) a žáci, kteří jsou ve vzdělávání ve škole aktivně zapojeni, ale nevyzvednou si vysvědčení ve škole v rámci dopolední výuky poslední školní den, budou mít možnost vyzvednout si vysvědčení následujícími způsoby:

 

 • vyzvednout vysvědčení mohou jak žáci, tak rodiče a to ve dnech 26. 6. 2020 od 10:00 – 14:00 hodin nebo od pondělí 29. 6. do pátku 3. 7. 2020 od 8:00 – 14:30 hodin

 

 • pokud si v těchto dnech a časech žáci či rodiče vysvědčení nevyzvednou, dostanou vysvědčení automaticky 1. školní den nového školního roku 2020/2021

 

 • Žákům 9. třídy bude vysvědčení předáno při slavnostním rozloučení 26. 6. 2020.
 • Odpolední blok (forma družiny) je zajištěn od 9:00 – 15:00 hodin pod vedením asistentek.
 • Obědy se vydávají od 10:00 hodin.
 • Klíče od šatních skříněk – je nutné, aby žáci, kteří nejsou přítomni ve škole, odevzdali klíče od skříňky a vyzvedli si své věci v době od pondělí 22. 6. do pátku 26. 6. od 8:00 do 13:00 hodin nebo v týdnu od pondělí 29. 6. do pátku 3. 7. 2020 od 8:00 do 14:30 hodin.

 

c) Klasifikace bude uzavřena ke dni 19. 6. 2020

d) Distanční výuka bude probíhat do 19. 6. 2020

e) Učebnice (mimo 9. třídu) se budou odevzdávat v září nového školního roku.

Ředitel školy: Zdeněk Hořava

Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies