Základní Škola VápennáVápenná 262, 790 64 Vápenná, tel.: 584 439 085, e-mail: zs.vapenna@centrum.cz
Základní Škola Vápenná

Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny a školní kuchyně      

Č.j.: 4 / 2015

Účinnost od: 1.1. 2015

Spisový znak:

Oblast pracovně právní, bezpečnosti a hygieny práce

Skartační znak:

Změny:

 

K zajištění bezproblémového chodu školní jídelny může vedení organizace vydat provozní řád jako vnitřní předpis organizace. Provozní řád má za úkol stanovit podmínky a pravidla,

za kterých je školní stravování realizováno.

 

Je vydáván na základě zákonných ustanovení, vnitřní potřeby a zvyklostí organizace k úpravě vnitroorganizačních vztahů. Má navazovat na ostatní předpisy včetně vnitřních.

     Je možno jej rozdělit na provozní řád školní jídelny – určený pro strávníky a jejich rodiče a provozní řád školní kuchyně – určený pro vlastní zaměstnance.

 

Provozní řád školní jídelny vyplývá z:

- zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, §  119

- vyhlášky ministerstva školství č. 107/2005 Sb.

- vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb.,kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol,.. a

- vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

 

Organizace provozu stravování

 

- vstup do školní jídelny dovolen od 11.00  do 12.00 – cizí strávníci

- vstup do školní jídelny pro děti dovolen od 12.00- 14.00 - možnosti odložení tašek, svršků, 

   v doprovodu pedagogů, přezutí,

- začátek a konec výdeje pokrmů od 11.00 do 14.00  

- podmínky odnášení obědů mimo školní jídelnu v době nemoci 11.00-14.00

- dohled nad žáky – vychovatelky školní družiny, učitelé ZŠ – dle rozpisu

- způsob přihlašování a odhlašování obědů, během školního roku, o prázdninách, při onemocnění – v kanceláři provovozářky, den předem a telefonicky – ráno do 7h.

- způsoby placení –  hotovost – v kanceláři provozářky, bankovním převodem - veškeré pokyny

- termíny placení na nástěnce školní jídelny, na int. stránkách ZŠ

- vlastní organizace provozu – strávník si umyje ruce,u okýna dostane polévku, veme si příbor

  a  odebere se na místo, poté si jde pro druhé jídlo a má možnost přídavků stravy.

- pití, salát, kompot, moučník, jogurt, ovoce aj. si bere sám z regálu k tomu určeného.

- po jídle odloží špinavé nádobí na stůl k tomu určený.                                                        

- strávníci jsou povinní se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga,

  vedoucí   kuchařky

- strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými

  a společenskými pravidly při stolování

- problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, dozorujícímu

    pedagogovi a kuchařkám.

 Je možnost anonymně hodit napsanou připomínku do krabičky k ní určenou.

- technické nebo hygienické závady hlásí strávník kuchařce nebo provozářce

- kdo zajišťuje mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj) –

   - p. kuchařka, pomocná kuchařka

- za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají strávníci sami, kontroluje je učitelský dozor

- úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dozorujícímu učiteli, popřípadě provozářce

- způsob podávání připomínek rodičů ke stravování je možno ústně provozářce,

   1 x za rok formou připraveného dotazníku

- možnosti seznámení strávníků a rodičů s jídelním lístkem – na nástěnce – chodba školní jídelny,

  internetové stránky ZŠ

- způsob seznámení strávníků a rodičů s tímto provozním řádem – na požádání u provozářky

   školní stravovny.

 

Ve Vápenné  30.8. 2015 

 

                                                                                              Provozářka školní stravovny

 

                                                                                              Ivana Kargerová

Novinky

 

Kontakt

Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

Vápenná 262, 790 64 Vápenná

tel: +420 584 439 085

mobil:

+420 737 286 386 - ředitelna
+420 732 546 744 - sborovna 1. stupeň
+420 731 217 455 - sborovna 2. stupeň
+420 775 148 121 - školní družina

e-mail: zs.vapenna@jes.cz

IČO: 750 288 91

Datová schránka: mdm6hw

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě, v oddílu Pr, vložce č. 423

Provozováno CMS / E-shop (c)2018 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies